• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
  • اِلأَربِعا ٢۰ رجب ١٤٤۰
  • Wednesday, March 27, 2019

مدد جویان ارجمند، با توجه به تغییرشکل و الگوی بیماری ها (از شکل حاد به مزمن ) و پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین برای کاستن مدت اقامت در بیمارستان و کاهش بروز عفونت های بیمارستانی و افزایش میزان خود مراقبتی، این مرکز درمانی اقدام به پاسخگویی به سوالات و آموزش مدد جویان و بیماران محترم نموده است.
آموزش در این مرکز برای دو گروه از مددجویان ارائه می گردد:
الف ) بیماران سرپایی
ب) بیماران بستری
الف )آموزش بیماران سرپایی:
الف-1 : آموزش بیماران با بیماری های مزمن:
این مرکز بیماران سرپایی را که مبتلا به بیماری مزمن مثل دیابت، فشارخون و ... هستند را از طریق برگزاری کلاس های آموزشی در محل  سالن آموزش با موضوعات مراقبت در بیماریهای مزمن و سایر روش های آموزشی ازجمله ارائه پمفلت آموزش می دهد.
زمان برگزاری کلاس های آموزشی با هماهنگی قبلی اعلام می گردد.
الف-2: آموزش خانم های باردار:
این مرکز با هدف ارتقا سلامت مادر و نوزاد با برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات ترویج زایمان طبیعی، آمادگی برای زایمان طبیعی، شیردهی و سایر روش های آموزشی در طول دوران بارداری به مادران باردار مطالب مورد نیاز آنها را آموزش می دهد.
زمان برگزاری کلاس های آموزشی، شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 8:30 تا 10 صبح واحد آموزش مادران باردار واقع در طبقه همکف بیمارستان می باشد و شما می توانید برای شرکت در این دوره ها از طریق مراجعه حضوری و تلفنی (32234271 یا داخلی 5322 و 5222) در این دوره ها شرکت نمایید. همچنین این کلاس ها با حضور همسر در یک جلسه برگزار می گردد.
الف-3: آموزش از طریق نمایش فیلم
شما بیمار محترم می توانید در هنگام انتظار برای مراجعه به پزشک از فیلم های آموزشی که در سالن های انتظار، لابی بیمارستان، درمانگاه بیمارستان پخش خواهد شد استفاده نمایید.
ب- تحویل پمفلت های آموزشی به بیماران و مراجعه کنندگان 
شما بیمار محترم می توانید در هنگام انتظار برای مراجعه به پزشک از پمفلت های آموزشی که درفلش کارت های چوبی که به دیوار  سالن های انتظار، لابی بیمارستان، درمانگاه بیمارستان نصب می باشد استفاده نمایید.
ب ) آموزش بیماران بستری
ب – 1: آموزش بدو ورود
شما بیمار محترم در هنگام بستری از طریق جزوه آموزشی که در بخش به شما داده می شود می توانید با بخشهای بستری و انواع خدمات قابل ارائه در آن آشنا شوید.
پس از مراجعه بیمار به بخش، پرستار مسئول بیمار آموزشهای لازم را به صورت چهره به چهره به بیمار ارائه می دهد و در فرم آموزش بدو ورود در پرونده بیمار ثبت می کند. آموزشهای مورد نیاز در هر شیفت تا زمان ترخیص  توسط پرستار مسئول بیمارداده می شود. پمفلت و جزوات آموزشی که در همه بخش ها با موضوعات مربوط به بیماری های شایع، علل آنها، روش های درمان و مراقبت، عوارض، نحوه مراقبت در منزل، تحرک، تغذیه مناسب، زمان مراجعه به پزشک، نحوه مصرف داروها  و... وجود دارد در اختیار بیمار قرار داده می شود
ب -2: آموزش حین بستری
1 - در همه بخش ها پمفلت های آموزشی با موضوعات مربوط به بیماری های شایع، علل آنها، روش های درمان و مراقبت، عوارض، نحوه مراقبت در منزل، تحرک، تغذیه مناسب، زمان مراجعه به پزشک، نحوه مصرف داروها  و... وجود دارد.
2 – پزشک و پرستار و تمامی کادر درمانی که بر بالین شما حاضر می گردند آموزش های مورد نیاز شما در مورد بیماری، راههای درمانی ، داروها و .... را ارائه خواهند نمود .
3 – فیلم های آموزشی مرتبط با بیماری شما در اتاقی که بستری هستید پخش خواهد شد.
4-در صورت لزوم به ارایه اطلاعات بیشتر میتوانید با مراجعه به مسئول هر بخش جهت ارایه راه آموزشی مناسب مشورت و راهنمایی بخواهید.
آموزش های ارائه شده، در زمان حین بستری ارزیابی می گردد. در صورت نیاز به آموزش های جدید، پزشک و پرستار مسئول بیمار آموزش چهره به چهره را به بیمار ارائه می دهد در صورت لزوم به ارایه اطلاعات بیشتر با مراجعه بیمار به مسئول هر بخش جهت ارایه راه آموزشی مناسب مشورت و راهنمایی می گیرد  و در فرم آموزش حین بستری در پرونده بیمار ثبت می گردد. فیلم های آموزشی مرتبط با بیماری مربوطه، در اتاق بیمار پخش می گردد. کلاسهای آموزش گروهی در بخش با تشخیص های یکسان جهت بیماران برگزار می گردد.
ب -3: آموزش زمان ترخیص
1 - در زمان ترخیص فرم های آموزشی جهت مراقبت در منزل به شما داده خواهد شد که در آن درخصوص تغذیه، تحرک، داروها و زمان مراجعه به پزشک و ... توضیحاتی داده خواهد شد.
2 - پمفلت های(مطالب) آموزشی مرتبط با بیماری شما در وبسایت بیمارستان نیز وجود دارد که می توانید در منزل از آنها استفاده نمایید .
3 – در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکلی می توانید با شماره تلفن 32260041-7 داخلی بخشی که در آن بستری
4 – بعد از ترخیص از طریق سامانه پیامکی بیمارستان پیام های سلامتی مرتبط با بیماری شما ارسال خواهد شد.
آموزش های لازم هنگام ترخیص توسط پرستار مسئول بیمار و پزشک معالج به صورت چهره به چهره به بیمار ارائه می گردد و در فرم آموزش هنگام ترخیص جهت مراقبت در منزل که در آن درخصوص تغذیه، تحرک، داروها و زمان مراجعه به پزشک و ... توضیحاتی داده خواهد شد، در دو نسخه ثبت نموده، یک نسخه تحویل بیمار و نسخه دیگر در پرونده بیمار گذاشته می شود پمفلت های(مطالب) آموزشی مرتبط با بیماری به بیمار تحویل می گردد.     
  الف  - پاسخ به سوالات بیماران پس از ترخیص در منزل از بخش نوزادان:
ارائه پمفلتهای  آموزشی شنوایی سنجی،  چشم پزشکی، مشکلات شیردهی  غربالگری تیروئید به بیمار که درآن توضیحات کامل آورده شده است و توضیح داده شده است بیمار محترم ،  درصورت هرگونه سوال پس از ترخیص باشماره تلفن بخش نوزادان داخلی 1235بیمارستان پیامبر اعظم (ص)  ویا با مرکز مشاوره شیردهی تماس گرفته شود.
ب  - پاسخ به سوالات بیماران پس از ترخیص در منزل از بخش جراحی مردان:
به بیماران ترخیص شده از بخش جراحی مردان  توصیه می گردد، یک هفته پس از ترخیص، با شماره تلفن 31349133 (شماره تلفن مستقیم بخش جراحی مردان) تماس بگیرند و این توصیه در فرم حین ترخیص هم یادداشت و تحویل بیمار می گردد.پ س از تماس بیمار توسط پرستار توضیحات و آموزش های لازم به بیمار داده و کلیه تماس های بیماران در دفتری به نام دفتر پیگیری ترخیص بیماران یادداشت می گردد. همچنین اگر بیمار به واحد تزریقات با مشکل محل عمل از بخش جراحی مردان مراجعه نمود به بخش جراحی مردان راهنمایی گردد. 
ج - پاسخ به سوالات بیماران پس از ترخیص در منزل ازبخش جراحی زنان:
به بیماران ترخیص شده از بخش جراحی زنان  توصیه می گردد، یک هفته پس از ترخیص، با شماره تلفن 31349207 (شماره تلفن مستقیم بخش جراحی زنان) تماس بگیرند و این توصیه در فرم حین ترخیص هم یادداشت و تحویل بیمار می گردد. پس از تماس بیمار توسط پرستار توضیحات و آموزش های لازم به بیمار داده و کلیه تماس های بیماران در دفتری به نام دفتر پیگیری ترخیص بیماران یادداشت می گردد.
ج - پاسخ به سوالات بیماران پس از ترخیص در منزل از بخش زنان: 
به بیماران ترخیص شده از بخش زنان  توصیه می گردد، هرگونه مشکل پس از ترخیص، به زایشگاه یا  اورژانس  یا  به پزشک معالج مراجعه نمایید. این توصیه در فرم حین ترخیص هم یادداشت و تحویل بیمار می گردد.