• ۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
  • اِجُّمعَة ١٣ شعبان ١٤٤۰
  • Friday, April 19, 2019

مراجعین گرامی، مددجویان ارجمند؛
هدف ماکسب رضایت شماست،با امید دستیابی به این آرمان ارزشمند و بهبودی مددجویان محترم، در صورت رضایتمندی شما از عملکرد هر یک از افراد این مجموعه ودر جهت تشویق همکاران مادر انجام هرچه بهتر وظایف و ایجاد انگیزه در سایر کارکنان،خواهشمند است با دریافت فرم های «رسیدگی به شکایات و پیشنهادات و درخواست تقدیر» از بخش یا جایگاه های تعبیه شده، مجاور صندوق های رسیدگی به شکایات، پس از تکمیل، فرم را در صندوق های مذکور قرار دهید و یا فرم مربوطه را در وبسایت بیمارستان تکمیل نمایید. طبق قوانین داخلی بیمارستان در صورت رضایتمندی و تقدیر شما و سایر بیماران از پرسنل براساس ضوابط بیمارستان قدردانی خواهد شد.