• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
  • اِلأَربِعا ٢۰ رجب ١٤٤۰
  • Wednesday, March 27, 2019

-مراجعه کننده محترم ضمن تبریک به مناسبت تولد نوزاددلبندتان، شما میتوانید جهت دریافت گواهی ولادت بادر دست داشتن شناسنامه معتبروالدین، خلاصه پرونده مادر،کارت مشخصات نوزادهمه روزه (به غیر از روزهای تعطیل) از ساعت 10:30تا 12:30به واحد ثبت گواهی ولادت واقع در طبقه همکف بیمارستان مراجعه نمایید(حضور یکی از والدین برای دریافت گواهی ولادت الزامیست)
مدارک مور نیاز:
• مدارک شناسایی معتبر والدین (شناسنامه پدر و مادر)
• خلاصه پرونده مادر
• کارت مشخصات نوزاد
-پس ازتحویل گواهی ولادت در همانروز به نماینده ثبت احوال مستقر در طبقه همکف بیمارستان(مجاور واحد صدور گواهی ولادت) مراجعه نمایید و پس از تکمیل فرم های مربوطه، حداکثر 15 روز جهت دریافت شناسنامه نوزاد به ثبت احوال شهرستان کرمان مراجعه نمایید.