• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
  • اِلأَربِعا ٢۰ رجب ١٤٤۰
  • Wednesday, March 27, 2019

ملاقات کنندگان ارجمند، ضمن خوش آمد گویی به شما وآرزوی بهبودی وسلامتی برای همه بیماران،در جهت حفظ آرامش و آسایش بیماران و همچنین در راستای حفظ سلامتی شما،برای  ملاقات در بخش های ویـژه به نکات ذیل توجه فرمایید:
ملاقات در بخش ICU:
1- ساعت ملاقات در این بخش همه روزه از ساعت 4-3:30بعدالظهر فقط جهت بستگان درجه یک می باشد.
2- مدت ملاقات حداکثر 5 دقیقه می باشد که لازم است از نزدیک شدن و تماس نزدیک با بیمار جدا خودداری فرمایید.
3- با توجه به موقعیت بیماران در بخش ICU، جهت جلوگیری از انتشار عفونت های بیمارستانی ملاقات بصورت تک نفره انجام می گردد.
4- پوشیدن گان مخصوص و دمپایی همچنین شستشوی دست قبل از ورود و بعد از خروج از بخش الزامی است.
5- خواهشمند است از آوردن گل طبیعیخودداری فرمایید.
ملاقات در بخش CCU:
1- ساعت ملاقات در این بخش همه روزه از ساعت 4-2 بعدالظهر می باشد.
2- مدت زمان ملاقات حداکثر 10 دقیقه می باشد.
3- با توجه به موقعیت بیماران در بخش CCU، ملاقات بصورت دو نفره انجام می گردد.
4- خواهشمند است از آوردن گل طبیعی خودداری فرمایید.