• ۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
  • اِجُّمعَة ١٣ شعبان ١٤٤۰
  • Friday, April 19, 2019

مراجعین و مددجویان گرامی، ضمن خوشامدگویی و آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما، شرایط حضور همراه بر بالین بیمار به شرح ذیل می باشد:
1- حضور همراه صرفا با دستور کتبی پزشک معالج مبنی بر لزوم حضور همراه بر بالین بیمار با قید مدت زمان امکان پذیر می باشد.
2- در صورت عدم حضور پزشک معالج، ضرورت حضور همراه توسط مسئول بخش/ مسئول شیفت تعیین می گردد.
3- در بخش اطفال و نوزادان حضور همراه(با اولویت مادر بیمار)بلامانع می باشد.
- کارت همراه را در زمان تشکیل پرونده از واحد پذیرش تحویل بگیرید و آن را تا پایان مدت بستری بیمارتان همراه داشته باشید. ورود و خروج شما از بیمارستان منوط بهداشتن کارت همراه می باشد و اعتبار کارت توسط سرپرستار بخش تعیین می گردد. جهت بیماران CCU و ICU کارت همراه صادر نمی گردد و در خصوص بیماران بخش زایشگاه و اورژانس در صورت انتقال به بخش های دیگر کارت همراه صادر می گردد. پرسنل انتظامات از ورود همراهانی که کارت همراه نداشته باشند، خودداری می کند.
-نحوه حضور همراه بیمار و الزامات مربوط به آن به شرح ذیل می باشد:
1-ترجیحا همراه بیماراز نظر جنسیت همگن با بیمار بستری باشد.(در بخش زنان همراه بیمار الزاما خانم باشد)
2-خواهشمند است به منظور جلوگیری ازاحتمال انتقال وانتشار بیماری استفاده از لباس همراه در هر بخش بارعایت الزامات بیمارستان ضروری می باشد.
3-به منظور عدم تداخل کاری واقدامات درمانی در هنگام ویزیت پزشک حضور همراه ممنوع بوده و در صورت نیازبه حضور همراه حسب دستور پزشک یا سرپرستار بخش  بلا مانع می باشد.
4-جابجایی همراهان بیماران جهت حفظ ارامش بخش و استاحت بیماران، تا ساعت 22 بایستی انجام شود و بعد از این ساعت جابجایی همراهان ممنوع می باشد.