• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
  • اِلأَربِعا ٢۰ رجب ١٤٤۰
  • Wednesday, March 27, 2019

ضمن خوشامد گویی و آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما به اطلاع می رساند:
1-تعویض لباس و ملحفه در این بخش های بصورت روزانه انجام شده ودر صورت نیاز و برحسب شرایط مددجو به دفعات بیشتر انجام می گیرد.
2 - بیماربر بخش به شما جهت تعویض لباس و ملحفه کمک خواهد نمود.
3 - در صورت نامناسب بودن اندازه البسه، کیفیت و نظافت لباس و ملحفه مورد را با مسئول بخش مطرح نمایید.
4-خواهشمند است در تمام مدتی که در بیمارستان حضور دارید به منظور کاهش احتمال عفونت های بیمارستانی از البسه بیمارستان استفاده نمایید.