• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
  • اِلأَربِعا ٢۰ رجب ١٤٤۰
  • Wednesday, March 27, 2019

مددجوی ارجمند، ضمن آرزوی بهبودی و تندرستی برای شما در صورتی که تشخیص و درمان بیماری شما با دستور پزشک معالج به مرکز درمانی دیگری موکول شده، ارجاع داده شده و یا اعزام می گردید. در صورت ارجاع شما پس از انجام اقدامات تشخیصی درمانی به این مرکز باز گردانده خواهید شد ولی در صورت اعزام مابقی روند درمان تا زمان ترخیص در بیمارستان مقصد انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است:
1 – در صورتی که، خدمات قابل ارائه در این مرکز ممکن نباشد انتقال شما از این مرکز تا مرکز درمانی مقصد با هماهنگی قبلی و به وسیله آمبولانس و همراهی پرستار و بیماربر و بعضاً پزشک صورت خواهد گرفت.
2 -  در طول مسیر تمامی اقدامات درمانی مورد نیاز برای شما انجام خواهد شد.
3 - هزینه های درمان شما در بیمارستان مقصد از قبل مشخص شده و به اطلاع شما خواهد رسید.
4- در خصوص انجام اقدامات درمانی و تشخیصی که در این بیمارستان انجام نمی شود و بایستی در مراکز خارج از بیمارستان انجام شوند، با هماهنگی قبلی و در مواردی که بیمار نیز بایستی به مرکز مربوطه انتقال داده شود، با همراهی پرستار / بیماربر و بوسیله آمبولانس انجام می گردد.
5-بیمار پس از انجام اقدام مجددا به وسیله آمبولانس به بیمارستان برگردانده می شود.