• ۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
  • اِجُّمعَة ١٣ شعبان ١٤٤۰
  • Friday, April 19, 2019

- مراجعه کننده ارجمند، ضمن آرزوی بهبودی و تندرستی، غذای شما در بیمارستان با توجه به نوع بیماری، اقدامات تشخیصی درمانی، دستور کتبی پزشک معالج و برنامه‌ریزی کارشناس تغذیه اجرا می‌گردد.
- پزشک معالج پس از اولین ویزیت، نوع رژیم غذایی و زمان شروع آن را مشخص و در پرونده ثبت می‌نماید و در صورت لزوم مشاوره تغذیه درخواست می‌کند.
- کارشناس تغذیه در صورت درخواست کتبی پزشک معالج، ضمن بررسی پرونده پزشکی و انجام مشاوره با بیمار، رژیم غذایی مناسب را برنامه‌ریزی می‌کند.
- اجرای رژیم غذایی توصیه شده توسط کارشناس تغذیه منوط به موافقت پزشک معالج است و این اظهار نظر قبل از اولین وعده غذایی انجام می‌شود.
- در صورتی‌که بیمار به رژيم درماني نیاز داشته باشد، آموزش فرد به فرد(با ارجاع از طرف پزشک – در دفتر کارشناس تغذیه ) مجموعه‌های آموزشي تغذيه متناسب با نوع رژیم درمانی مورد نیاز ارائه خواهند شد.
- اگر پس از ترخیص، در زمان توزیع غذا در بخش بستری حضور داشته باشید، مسئول بخش در صورت لزوم واحد خدمات غذایی را مطلع خواهد کرد.
- در صورتي كه هر زمان قبل يا پس از ساعت مقرر توزيع غذا، بيمار تازه بستري يا انتقال يافته از بخش ديگر در بخش حضور يابد، پرستار مسئول شيفت مراتب را به صورت كتبي به دفتر تغذيه اطلاع داده و پس از تاييد كارشناس تغذيه غذاي مورد نياز توسط نيروي توزيع غذا به بخش ارسال شود .(ارسال غذا به بخش توسط همراه و يا نیروی خدمات انجام نمي پذيرد.)
- در صورتیکه بیمار جهت انجام آزمایشات، مشاوره، عکسبرداری و... دربخشبستری حضور نداشته باشد، پرستار بایستی عدم حضور بیمار و همراه او را به پرسنل توزیع غذا اطلاع دهد تا غذای بیماران فوق الذکر نگهداری و پس از بازگشت بیمار طبق تماس پرستار بخش با آشپزخانه و اطلاع دادن بازگشت بيمار به وي تحویل گردد در صورتی‌که تابلوی NPO(ناشتا) در بالای سر بیمار نصب شده باشد، بدلایل درمانی غذا توزیع نخواهد شد.
- توزيع غذا در بخش هاي اورژانس، نوزادان (همراه)، زايشگاه، اطفال ، آي سي يو و عفوني در ظروف يكبار مصرف گياهي دربدار انجام مي شود.
- جهت کودکان، مادران باردار روزانه و مادر نوزادان یک بار میان‌وعده و جهت بیماران دیابتی دو میان‌وعده در روز، با توجه به تشخیص تیم درمانی توزیع می‌گردد.
- در صورتی‌که بیمار قادر به بلع غذا از طریق دهان نباشد، طبق دستور پزشک و برنامه‌ریزی کارشناس تغذیه، مواد غذایی و انرژی مورد نیاز بیمار از طریق لوله معده و یا بصورت وریدی داده خواهد شد.
- جهت بیماران بخش‌های اورژانس و زایشگاه در صورت تعیین رژیم غذایی توسط پزشک معالج، توزیع غذا انجام خواهد شد.
- در بخش اطفال و نوزادان حضور یک همراه (با اولویت مادر) بلامانع می‌باشد.ملاک تحویل غذا به همراه بیمار، همراهان بيمار زير 14 سال مي باشدو در سایر موارد با صلاحدید پزشک معالج مبنی بر حضور همراه، ضمن  ثبت دستور حضور همراه در پرونده، همراه بیمار نیز مشمول دریافت خدمات غذایی خواهد بود.
- انتخاب نوع غذا و مايعات مصرفي در طول مدت بستری در بيمارستان، بر اساس قوانین و مقررات بیمارستان و با رعايت رژيم غذايي تعيين شده توسط مشاور تغذيه صورت خواهد پذیرفت.
- هرگونه تغییر نوع و یا مقدار غذا بر اساس تمایل بیمار، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مشاور تغذیه امکان‌پذیر خواهد بود.
- زمانهای سرو وعده‌های غذایی و میان‌وعده‌ها به صورت زیر می باشند:
- صبحانه ساعت 6 صبح
- ناهار ساعت 5/12 ظهر
- شام ساعت18عصر
- میان وعده صبح ساعت5/9 صبح
- میان وعده عصر ساعت19 عصر
- در صورت نارضایتی از کیفیت و یا نوع غذا مورد را با مسئول بخش یا سوپروایزر مطرح نمایید، تا در اسرع وقت مشاور تغذیه برای بررسی به شما مراجعه نماید.