• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
  • اِلأَربِعا ٢۰ رجب ١٤٤۰
  • Wednesday, March 27, 2019

مددجوی گرامی؛با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما، در صورت نیاز به انجام آزمایش پاتولوژی به نکات زیر توجه فرمایید :
1-در صورتی که نمونه شما در حین عمل جراحی گرفته شده باشد، مستقیما از طریق واحد اتاق عمل به بخش پاتولوژی ارسال خواهد شد و دستور پزشک در سیستمHISثبت می گردد  و در هنگام ترخیص برگه ای جهت دریافت جواب پاتولوژی به شما تحویل داده می شود.
2 –درصورتی که نمونه شمادرواحدهایی مثل آندوسکوپی ویا سیتولوژی بیماردربخش های بستری گرفته شده باشدویاپاپ اسمیرتوسط پزشک متخصص مربوطه گرفته شده باشد نمونه به همراه دستورپزشک معالج به واحدپاتولوژی تحویل داده شود.
3-درصورتی که FNAداشته باشید به واحدپاتولوژی مراجعه ونمونه توسط پزشک متخصص پاتولوژی طبق دستور پزشک، گرفته می شود.
4-جواب آزمایش های پاتولوژی ده روز بعد از انجام پاتولوژی (ده روز کاری)آماده می گرددودرصورت عدم مراجعه بیماربه وی پیامک داده می شود.
5-پس ازدریافت جواب پاتولوژی، جواب بایستی به پزشک معالج نشان داده شود.