• ۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
  • اِجُّمعَة ١٣ شعبان ١٤٤۰
  • Friday, April 19, 2019

مددجوی گرامی، با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما، در این مرکز سونوگرافی های پستان- سونوگرفی شکم- سونوگرافی لگن (رحم وتخمدان)- شکم و لگن- بارداری روتین- سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری و مثانه- سونوگرافی کلیه ها و مثانه و مجاری ادرار وپروستات- سونوگرافی تیروئید- سونوگرافی نسج نرم سطحی وعمقی- سونوگرافی کبد وکیسه صفراانجام می گیرد.
ارایه خدمت به  بیماران تامین اجتماعی بصورت رایگان انجام می گیرد. بیمه های تامین اجتماعی مشمول فرانشیز و مشاغل آزاد و طرف قرارداد که درصدی از هزینه ها را بیمه شده بایستی پرداخت نماید، قبل از انجام خدمت،به صندوق مراجعهو قبض مربوط را به بخش رادیولوژی ارائه نمایند.
لطفا جهت اخذ نوبت سونوگرافی به نکات ذیل توجه فرمائید:
1. نوبت گیری از روز قبل بصورت تلفنی و با شماره گویای 32230050 از ساعت 12 به بعد هر روز به غیر از روزهای چهارشنبه و پنج شنبهاخذ می شود.
2. سونوگرافی های سرپایی فقط در شیفت عصر در تمام روزهای هفته به غیر از پنج شنبه ها و روزهای تعطیل انجام می شود.
3. برای بیماران اورژانسی که پزشک معالج تایید کرده است, سونوگرافی بدون نوبت قبلی قابل انجام است.
4. ارائه دستور کتبی پزشک متخصص جهت انجام سونوگرافی الزامی می باشد.
5. سونوگرافی یکی از روشهای تشخیصی مهم میباشد؛ لذا جهت انجام صحیح آن و کسب نتیجه مناسب تر آمادگی های خاصی برای انجام هر سونوگرافی وجود دارد که از آن اطلاع داشته باشید و آنها را رعایت کنید هم از اتلاف وقت پیشگیری می شود و هم نتیجه مناسب تری در جهت تشخیص مشکل شما بدست خواهد آمد.لذا پس از اخذ نوبت در ساعت مقرر جهت مشخص شدن ساعت انجام و گرفتن آمادگی لازم به بخش رادیولوژی مراجعه نمایید.
6. گزارش سونوگرافی توسط رادیولوژیست نوشته شده و همان موقع به شما تحویل داده خواهد شد.
7. در صورت داشتن سونوگرافی قبلی آن را به همراه داشته باشید.