• ۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
  • اِجُّمعَة ١٣ شعبان ١٤٤۰
  • Friday, April 19, 2019

مددجوی محترم در این مرکز خدمات زیر در واحد رادیولوژی ارائه می گردد:
1- انواع گرافیهای ساده 2-گرافی کل دندانها 3-مامو گرافی 4- عکس رنگی کلیه IVP
گرافی های زیر نیاز به آمادگی قبلی دارد:
1-IVP  یا عکس رنگی کلیه 2- گرافی کمر که پزشک با آمادگی درخواست کرده باشد. 3- گرافی شکم   KUB 4-عکسبرداریهای از سیستم گوارشی (مری معده و روده های کوچک و روده های بزرگ) 5- ماموگرافی
جهت اخذ نوبت از بخش تصویربرداری پزشکی به نکات ذیل توجه فرمائید:
1- پس از مراجعه حضوری به قسمت پذیرش بخش تصویربرداری و ارائه نسخه دفترچه ای یا درخواست پزشک به صورت سیستمی، متصدی پذیرش بخش تصویر برداری بیمار را احراز هویت و نسخه بیمار را پذیرش می کند و در صورتی که بیمار براي رادیوگرافی نیازبه آمادگی قبلی داشته باشددردفترنوبت دهی نام بیمارراثبت مینماید.
2- در صورت باردار بودن همکاران بخش تصویربرداری را مطلع فرمائید.
3- متصدی پذیرش و یا پرسنل فنی دستور آمادگی لازم رابصورت کتبی وشفاهی به بیمارتوضیح میدهد.
4- در صورت عدم نیاز به آمادگی گرافی بیمار توسط پرسنل فنی انجام می شود. و پس از انجام گرافی بیماربه خارج اتاق رادیوگرافی هدایت و پس از ظهور، گرافی در اختیار شما قرار داده می شود.
5- پس از آماده شدن عکسهایی که نیاز به گزارش رادیولوژیست دارند، جهت جوابدهی به پزشک رادیولوژیست ارسال می شود و اخذ جواب ظرف دو روز کاری آماده می گردد.
6- خدمات رسانی در بخش رادیولوژی بصورت 24 ساعته می باشد بجز گرافیهای اختصاصی و گرافی دندان که فقط در شیفت صبح روزهای غیر تعطیل انجام می شوند.